Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tập 2 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Hương Huy, 655 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhân Sự' started by quanh.bv, Nov 15, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bạn đang quản lí nhân viên. Cách mà bạn điều phối trách nhiệm của nguồn nhân lực trong phạm vi quản lý của bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc. Rất nhiều hệ thống quản trị nguồn nhân lực không có phương pháp đo lường có hệ thống. Nhiều tổ chức không đánh giá hậu quả ngắn hạn hay dài hạn của các chương trình và hoạt động quản trị nguồn nhân lực của họ. Quyển "Quản trị nguồn nhân lực" với hai phần:
  Phần 1: Giới thiệu các nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực chiến lược, vai trò toàn cầu hoá của chính sách nguồn nhân lực, phân tích công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân viên. Phần 2: Giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.
  • Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tập 2
  • NXB Giao Thông Vận Tải 2008
  • Hương Huy
  • 655 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/770
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 26, 2018

Share This Page