Quản Trị Nhân Sự (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Nguyễn Hữu Thân, 434 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhân Sự' started by quanh.bv, Dec 18, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần một: Tổng quát về quản trị tài nguyên nhân sự
  Chương 1: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự
  Chương 2: Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự
  Chương 3: Phân tách công việc
  I. Phân tách công việc - một công cụ TNNS cơ bản nhất
  Phần hai: Hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên
  Chương 4: Hoạch định tài nguyên nhân sự
  Chương 5: Tuyển mộ nhân viên
  Chương 6: Tuyển chọn nhân viên
  Phần ba: Phát triển tài nguyên nhân sự
  Chương 7: Hội nhập vào môi trường làm việc
  Chương 8: Đào tạo và phát triển
  Chương 9: Đánh giá thành tích công tác
  Phần bốn: Lương bổng và đãi ngộ
  Chương 10: Thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng
  Chương 11: Phúc lợi và các khoản trợ cấp đãi ngộ - kích thích về mặt tài chánh và phi tài chánh
  Phần năm: Giao tiếp nhân sự
  Chương 12: Giao tiếp nhân sự
  • Quản Trị Nhân Sự
  • NXB Lao Động Xã Hội 2008
  • Nguyễn Hữu Thân
  • 434 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.tnus.edu.vn/portal/KH/DetailBook.aspx?bookId=84
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 16, 2020

Share This Page