Quản Trị Văn Phòng Và Lưu Trữ Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nghiêm Kỳ Hồng, 192 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by DerikBup, Apr 12, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Quản trị văn phòng và công tác lưu trữ là những công tác quan trọng trong hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức. Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng thông tin hết sức mạnh mẽ và đất nước ta đang tiến lên theo con đường công nghệ hóa, hiện đại hóa và đổi mơi ngày nay, văn phòng với “tầm quan trọng đặc biệt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, ngày càng được nhìn nhận đầy đủ hơn và được quan tâm nhiều hơn của mọi người, từ lãnh đạo, công chức, viên chức, doanh nghiệp cho đến những người làm công việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về quản trị văn phòng, công tác văn thư và lưu trữ học ở nước ta. Với mong muốn góp phần làm rõ hơn một số vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về quản trị văn phòng và lưu trữ học như: những kiến thức cơ bản về văn phòng và quản trị văn phòng; đóng góp của văn phòng đối với công cuộc cải cách hành chính nhà nước; hiện đại hóa công tác lưu trữ; đổi mới công tác tổ chức sử dụng tài liệu nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; thành tựu và những đóng góp của công tác lưu trữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta và một số vấn đề cần thiết khác.
  • Quản Trị Văn Phòng Và Lưu Trữ Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2014
  • Nghiêm Kỳ Hồng
  • 192 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6781
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2021

Share This Page