Quan Và Lại Ở Miền Bắc Việt Nam Một Bộ Máy Hành Chính Trước Thử Thách (1820-1918) - Emmanuel Poisson

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by quanh.bv, Mar 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "Với những ai quan tâm đến lịch sử hiện đại Việt Nam, công trình của Emmanuel Poisson về quan chức và lại viên Việt Nam thời Nguyễn và thời thuộc địa là một cuốn sách không thể thiếu được. Nhờ nguồn tư liệu đa dạng và nhiều câu hỏi xuất sắc, nó sẽ mở ra trong những năm tới nhiều công trình nghiên cứu với những chủ đề phong phú". Nội dung chính của sách có bố cục như sau:
  Chương 1: Cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn.
  Chương 2: Quan lại trong cuộc cải cách của nhà nước quân chủ.
  Chương 3: Quan và lại thử bàn dưới góc độ xã hội học - lịch sử.
  Chương 4: Chiến lược làm quan (1884 - 1896).
  Chương 5: Bước ngoặt của thế kỷ, cải cách quan trường.
  Chương 6: Đi tìm một qui trình đào tạo mới (1900 - 1915).
  Chương 7: Tiến tới một nghề mới (1899 - 1912).
  Chương 8: Sự vận hành của bộ máy quan lại.
  • Quan Và Lại Ở Miền Bắc Việt Nam Một Bộ Máy Hành Chính Trước Thử Thách (1820-1918)
  • NXB Đà Nẵng 2006
  • Emmanuel Poisson
  • Dịch: Đào Hùng, Nguyễn Văn Sự
  • 516 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B48c84_VYclXUmF2QnJsMnZTbVE/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2018

Share This Page