Quốc Hội Việt Nam Tập 5-Chuyện Về Kỳ Họp Thứ Nhất (NXB Tổng Hợp 2016) - Hà Minh Hồng, 146 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by tien1705, Nov 17, 2016.

 1. tien1705

  tien1705 New Member

  [​IMG]
  Chỉ hai tháng sau ngày Tổng tuyển cử (25-4-1976), Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất đã có đầy đủ kết quả 492 đại biểu đại diện cho hơn 23 triệu cử tri trên đất nước gần 40 triệu dân. Cuộc Tổng tuyển cử diễn ra thống nhất trọn vẹn trong 1 ngày, 1 lần, không có nơi nào phải bầu lại hay bầu bổ sung, không có bất cứ một “trục trặc” nào, cũng gần như không có một hành động phá hoại nào xảy ra. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Đây là thành quả vĩ đại của 45 năm đấu tranh cách mạng không ngừng kể từ khi Đảng ra đời, là thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thắng lợi của quá trình lãnh đạo chính quyền nhân dân, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, nhằm mục tiêu giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc; từ đây cả nước có một Quốc hội, một Nhà nước, một Chính phủ, một thể chế, một ý chí như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Nước Việt Nam ta là một Dân tộc Việt Nam ta là một. Dù cho sông cạn đá mòn Nhân dân Nam, Bắc là con một nhà.Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội thống nhất -Quốc hội khóa VI đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. 10 ngày của Kỳ họp thứ nhất đã giải quyết khối lượng công việc quan trọng không phải chỉ của nhiệm kỳ khóa VI, mà là của cả hơn 20 năm chiến tranh vừa kết thúc, của 20 năm đất nước bị chia cắt vừa được sum họp Bắc - Nam liền một dải. Quốc hội khóa VI đã tiếp tục sự nghiệp mà 5 khóa trước của Quốc hội Việt Nam đã đặt ra và hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng đại, mở ra, bắt đầu một thời kỳ lịch sử lâu dài của dân tộc và đất nước thống nhất, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Những câu chuyện về kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (1976), đã trải qua 40 năm, là thực tiễn lịch sử và hành trang cho thế hệ chiến tranh vệ quốc và những thế hệ thời bình, xây dựng, phát triển, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
  • Quốc Hội Việt Nam Tập 5-Chuyện Về Kỳ Họp Thứ Nhất
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • Hà Minh Hồng
  • 146 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/ChuyenQHtap5_id2145.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 11, 2020

Share This Page