Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn (NXB Chính Trị 2015) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-9_1-12-18.png
  Xây dựng nông thôn mới là một nội dung quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Nhằm phục vụ cho đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới cấp xã theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 3896/VPCP-KTN ngày 10-6-2009, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD đã đợc ban hành theo Thông tsố 32/2009/TT-BXD ngày 10-9-2009 của Bộ Xây dựng. Thông tcó hiệu lực thi hành từ ngày 25-10-2009. Với mục đích cung cấp thông tin phục vụ cán bộ cấp cơ sở và ngời dân nông thôn trong quá trình thực hiện Ch ơng trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản cuốn sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.
  • Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 44 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/38738D885027F7A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 9, 2021

Share This Page