Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Sep 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sau 10 năm thực hiện Chi thị số 39-CT/TW, ngày 21-5-2004 cùa Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua, khen thường đã có chuyên biến tích cực, góp phần thực hiện thang lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đàm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đối mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gan với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Công tác khen thường cơ bàn báo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
  • Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Bộ, Ngành Và Địa Phương
  • NXB Hồng Đức 2014
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 505
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/quy-dịnh-chi-tiét-và-huóng-dãn-thục-hiẹn-cong-tác-thi-dua-khen-thuỏng-trong-các-co-quan-don-vị-bọ-ngành-và-dịa-phuong-61009.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page