Quy Định Mới Về Di Sản Văn Hoá (NXB Dân Trí 2010) - Anh Tuấn, 148 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quy Định Mới Về Di Sản Văn Hoá
  NXB Dân Trí 2010
  Anh Tuấn
  148 Trang
  Ngày 18 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII, Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Di sản văn hóa đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ra đời tác động tích cực đến các hoạt động văn hóa, xã hội trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc, phù hợp với yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di sàn văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  Cuốn sách "Quy định mói về di sản văn hóa" được biên soạn dưới dạng hỏi đáp, thông qua những tình huống cụ thể, những ví dụ đơn giản và các quy định pháp luật giúp người đọc dề dàng nắm bắt và vận dụng các quy định của pháp luật trong cuộc sông.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page