Quy Định Mới Về Nâng Cao Năng Lực, Phẩm Chất Của Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Cơ Sở (Xã, Phường, Thị Trấn)

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-16_12-37-11.png
  Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nói chung và cấp cơ sở nói riêng trong tiến trình công cuộc đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước, xây dựng và hoàn thiện từng bước Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; vừa qua, Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp luật nhằm góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn). Nhằm góp phần cung cấp thông tin mới nhất về mặt văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có bổ sung cuốn sách "Quy định mới về nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)".
  • Quy Định Mới Về Nâng Cao Năng Lực, Phẩm Chất Của Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 216 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/5B8753CF6380C95
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 16, 2021

Share This Page