Quy Định Pháp Luật Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Báo Chí Xuất Bản Và Viễn Thông

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Dec 22, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để thực hiện quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản và viễn thông, tạo điểu kiện cho các tố chức, cá nhân hoạt động, đẩu tư kinh doanh theo đúng pháp luật; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 06-01-2011 quy định các hành vi, hình thức vi phạm, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt trong hoạt động báo chí, xuất bản, bao gồm: báo in, báo nói, báo hình, hoạt động xuất bản đặc san,…; và Nghị định số 83/12011/NĐ-CP ngày 20-9-2011 quy định vê xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vuc viễn thông, bao gốm: đầu tư, kinh doanh viễn thông công ích, quản lý viễn thông, v.v.. Các nghị định này được ban hành nhằm bảo đảm nâng cao tính hiệu quả trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, báo chỉ và viễn thông, thay thế các vàn bản đã ban hành trước đây về vẩn để này.
  • Quy Định Pháp Luật Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Báo Chí Xuất Bản Và Viễn Thông
  • NXB Chính Trị 2011
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 185
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://115.78.133.167:81/handle/11744.38/2188
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page