Quy Định Tạm Thời Xét Chọn, Chuyển Giao Và Sử Dụng Các Phần Mềm Ứng Dụng Trong Công Trình Thủy Lợi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quy Định Tạm Thời Xét Chọn, Chuyển Giao Và Sử Dụng Các Phần Mềm Ứng Dụng Trong Tính Toán, Quy Hoạch, Khảo Sát, Thiết Kế, Xây Dựng Và Quản Lý Vận Hành Các Công Trình Thủy Lợi
  NXB Hà Nội 2002
  Bộ Nông Nghiệp
  16 Trang
  Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  Căn cứ Nghị quyết số 7/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005;
  Xét yêu cầu của công tác quản lý chất lượng trong toàn ngành;
  Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và CLSP, Vụ trưởng Vụ Đầu tư Xây dựng cơ bản;
  Quy định này quy định việc xét chọn, chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình Thủy lợi của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page