Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Khánh, 212 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Để hoàn thiện hệ thông các quy định về thực hiện nếp sông vàn minh, Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan đã ban hành một sô' văn bản quy định thực hiện nếp sổ^ng văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Ngoài ra, trong thòi gian qua, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cùng ban hành nhiều ván bản pháp luật điều chỉnh nhiều môi quan hệ có liên quan đến việc xây dựng nếp sông văn hoá trong xã hội. Nhằm giúp bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu một sô" quy định của pháp luật trong lình vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quô"c gia tái bản có bổ sung cuôn sách Quy đinh vê xảy dựng nếp sông văn minh,
  • Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Khánh
  • 212 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73409
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page