Quy Định Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Các Quy Chế Giám Sát Chất Vấn Trong Đảng Và Văn Bản Hướng

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-7_22-1-38.png
  Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng cũng như việc phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua mỗi thời kỳ cách mạng, nội dung lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng đều có sự đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo, thể hiện trong việc không ngừng hoàn thiện quan điểm, nguyên tắc, phương pháp công tác nhằm góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm khắc các vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng hoạt động của từng tổ chức đảng và trong toàn Đảng. Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, xác định phải tiếp tục củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, củng cố sự kiên định về mục tiêu
  • Quy Định Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Các Quy Chế Giám Sát Chất Vấn Trong Đảng Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện
  • NXB Chính Trị 2013
  • Nhiều Tác Giả
  • 178 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/08CC296C9A90DFE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 7, 2021

Share This Page