Quy Hoạch Tuyến Tính - Lê Đức Thắng

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Môn học được mở đầu bằng việc giới thiệu vài vấn đề thực tế dẫn đến mô hình quy hoạch tuyến tính. Trọng tâm của môn học là phần trình bày giải thuật đơn hình ở các mức độ sử dụng khác nhau. Lý thuyết đối ngẫu được trình bày một cách đơn giản. Phần ứng của quy hoạch tuyến tính được trình bày sau cùng để thấy sự ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính.
  Kiến thức đạt được
  Sau khi học xong môn quy hoạch tuyến tính sinh viên phải biết cách xây dựng mô hình toán cho bài toán thực tế đơn giản, áp dụng thành thạo giải thuật đơn hình để giải lớp bài toán quy hoạch tuyến tính và lập trình được trên máy tính.
  Kiến thức cần thiết: Tin học đại cương, Đại số tuyến tính
  Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính
  Chương 2: Giải thuật đơn hình
  Chương 3: Bài toán đối ngẫu
  Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tínhBài tập thực hành
  Đề cương môn học
  Email tác giả: ldthang@cit.ctu.edu.vn
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page