Quy Hoạch Vùng (NXB Xây Dựng 2015) - Trần Trọng Hanh, 339 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, Jan 12, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chúng ta đang sống trong những năm đấu thế kỷ XXI, thế kỷ được kỳ vọng bởi cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật, công nghệ tin học đê’ đổi thay chất lượng sóng của con người. Thế kỷ XXI là thế kỷ của "Thế giới phẳng", thời kỳ mà các vùng lãnh thổ, các quốc gia, các dân tộc lệ thuộc vào nhau, liên kết và hợp tác với nhau trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên để cùng tổn tại và phát triền. Thế kỷ XXI cũng là thời kỳ mà nhân loại đứng trước những tác động tiêu cực của biến đổi khi hậu toàn cáu và ô nhiễm mòi trường. Giải quyết các thách thức này đòi hỏi sự hợp tác, liên kết và phân công trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia và các vùng lãnh thổ rộng lớn.
  • Quy Hoạch Vùng
  • NXB Xây Dựng 2015
  • Trần Trọng Hanh
  • 339 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/quy-hoach-vung-60802.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page