Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới (NXB Chính Trị 2014) - Đỗ Đức Viêm, 252 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-6_18-12-41.png
  Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa vào phát triển kinh tế thị tr−ờng định h−ớng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực, để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn không chỉ là nhiệm vụ của nông dân, ở khu vực nông thôn mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng nông thôn mới là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại ở nông thôn; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch. Có nh− thế, chúng ta mới có thể đẩy nhanh sự phát triển nông thôn một cách toàn diện, bền vững, góp phần giảm dần sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn. Nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể của Ch−ơng trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản cuốn sách Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
  • Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới
  • NXB Chính Trị 2014
  • Đỗ Đức Viêm
  • 252 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/D0D00E674B74F67
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 6, 2021

Share This Page