Quy Phạm Địa Tầng Việt Nam (NXB Cục Địa Chất 1994) - Tống Duy Thanh, 79 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quy Phạm Địa Tầng Việt Nam
  NXB Cục Địa Chất 1994
  Tống Duy Thanh
  79 Trang
  Quy Phạm Địa Tầng Việt Nam quy định nội dung và cách sử dụng các khái niệm, thuật ngữ và phép đặt tên, dùng trong thực hành địa tầng ở Việt Nam. Mục đích của Quy phạm này nhằm đạt tới sự thống nhất và ổn đinh việc dùng các thuật ngữ và phép đặt tên địa tầng. Quy phạm được soạn thảo thành các điều khoản, kèm theo các phụ lục đê giải thích một số khái niệm, cũng như cách làm cụ thể.
  Quy Phạm Địa Tầng Việt Nam đã được Bộ Công nghiệp nặng cho phép ban hành tại công văn số 1775/KHKT ngày 19/07/1994 để sử dụng trong các đơn vị địa chất.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page