Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Giáo Dục Và Nghiệp Vụ Thanh Tra, Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Jan 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nền giáo dục Việt Nam thời gian qua có bước phái triển quan trọng, đạt nhiều thành tựu, góp phần nang cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà không chi là nhiệm ưu riêng của ngành giáo dục, mà là sư nghiệp lớn lao của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc. Nhiều văn bản pháp quy của Chính phủ và bộ giáo dục đào tạo cũng được ban hành nhằm đổi mới chính sách giáo dục, năng cao chất lượng giáo dục đồng thời tăng cường năng lực tổ chức, quản lý trong công tác giáo dục
  • Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Giáo Dục Và Nghiệp Vụ Thanh Tra Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Ngành Giáo Dục Đào Tạo 2014
  • NXB Lao Động Xã Hội 2014
  • Thùy Linh, Việt Trinh
  • 427 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...to-cao-nganh-giao-duc-dao-tao-2014-60716.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page