Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường - Nguyễn Thị Kim Thái, 220 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by anbao240, Jun 18, 2014.

 1. anbao240

  anbao240 New Member

  [​IMG]
  Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường
  NXB Xây Dựng 2012
  Nguyễn Thị Kim Thái
  220 Trang

  Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
  1.1. Một số khái niệm liên quan tới quan trắc môi trường
  1.2. Nhiệm vụ của hệ thống quan trắc môi trường
  1.3. Hoạt động của hề thống quan trắc chất lượng môi trường ở Việt Nam
  1.4. Hệ thống văn bản liên quan tới hoạt động quan trắc chất lượng môi trường ở Việt Nam

  Chương 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG KHI LÀM VIỆC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
  2.1. Chức năng của phòng thí nghiệm
  2.2. Các thiết bị và dụng cụ cần thiết trong phòng thí nghiệm
  2.3. Các quy tắc an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường

  Chương 3: QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
  3.1. Các nguyên tắc chung
  3.2. Quy trình quan trắc chất lượng môi trường nước
  3.3. Quy trình phân tích một số chỉ tiêu vật lý
  3.4. Quy trình phân tích một số tiêu hóa học
  3.5. Quy trình phân tích các chỉ tiêu sinh vật và vi sinh vật
  3.6. Nguồn gốc sai số và xử lý số liệu quan trắc chất lượng môi trường nước

  Chương 4: QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
  4.1. Các nguyên tắc chung
  4.2. Quy trình quan trắc chất lượng môi trường không khí
  4.3. Quy trình quan trắc và phân tích các thông số khí tuợng
  4.4. Quy trình phân tích mẫu bụi
  4.5. Quy trình phân tích một số chất khí

  Chương 5: QUAN TRẮC TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG
  5.1. Các nguyên tắc chung về quan trắc mức ồn
  5.2. Quy trình quan trắc ồn
  5.3. Xử lý số liệu và báo cáo
  5.4. Tiêu chuẩn giới hạn cho phép của tiếng ồn

  Chương 6: QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ CHẤT THẢI RẮN
  6.1. Các vấn đề chung
  6.2. Quy trình quan trắc chất lượng môi trường đất
  6.3. Phương pháp chuẩn bị mẫu đất
  6.4. Quy trình quan trắc chất thải rắn sinh hoạt
  6.5. Quy trình phân tích các chỉ tiêu vật lý của đất, bùn, cặn và rác thải
  6.6. Quy trình phân tích các chỉ tiêu hóa học của đất, bùn, cặn và rác thải
   
  Last edited by a moderator: Sep 25, 2015
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
   

Share This Page