Quy Y Tam Bảo Và Năm Giới (NXB Tôn Giáo 2008) - Giới Hương, 84 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Quy Y Tam Bảo Và Năm Giới
  NXB Tôn Giáo 2008
  Giới Hương
  84 Trang
  Phật là bậc phước trí vẹn toàn. Pháp là giáo lý vô thượng thậm thâm. Tăng là đoàn thể tu hành phạm hạnh, hòa hợp từ bốn người trở lên. Trở về quy y Tam Bảo là trở về nương tựa Phật, Pháp và Tăng để chỉ cho ta con đường sống đạo đức thanh tịnh, không theo trời thần quỷ vật, ngoại đạo tà giáo hay bạn bè xấu ác. Năm giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu) là để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính, là để dứt trừ tội lỗi cá nhân, đem lại trật tự, an vui cho cá nhân, gia đình và xã hội. Quy y Tam Bảo và thọ trì Năm giới là nấc thang đầu trên lộ trình giải thoát, là hình thành nhân cách chúng ta trở thành người Phật tử chơn chánh và thuần thành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page