Quyền Con Người-Tập Hợp Những Tài Liệu Chuyên Đề Của LHQ (NXB Công An 2012) - Nguyễn Đăng Dung

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by YenHong, Dec 30, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Các tài liệu chuyên đề được LHQ ban hành và sắp xếp theo số thứ tự, cụ thể là:
  Chuyền đề số 1: Cơ chế của LHQ về Quyền con người -Chuyền đề số 2: Bộ luật quốc tề về Quyền con - Chuyền đề số 3: Dịch vụ tư vấn và hợp tác kỹ thuật trên lĩnh vực Quyền con người - Chuyền đề số 4: Các biện pháp chống tra ấn - Chuyền đề số 5: Chương trình hành động của thập kỷ thứ hai về chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự phân biệt đối xử về chủng tộc - Chuyền đề số 6: Các mất tích do cưỡng bức -Chuyền đề số 7: Các thủ tục khiếu tố -Chuyền đề số 8: Chiến dịch thông tin công cộng toàn thế giới về Quyền con người - Chuyền đề số 9: Các quyền của các dân tộc bản địa - Chuyền đề số 10: Các quyền về trẻ em - Chuyền đề số 12: Các vụ hành quyết tuỳ tiện và không theo thủ tục tố tụng - Chuyền đề số 12: Uỷ ban về xoá bỏ phân biệt đối xử về chủng tộc - Chuyền đề số 13: Luật nhân đạo quốc tế và các quyền con người - Chuyền đề số 14: Các hình thức nô lệ hiện đại - Chuyền đề số 15: Các quyền dân sự và chính trị: Uỷ ban về Quyền con người - Chuyền đề số 16: Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá - Chuyền đề số 17: Uỷ ban chống tra tấn - Chuyền đề số 18: Các Quyền người thiểu số - Chuyền đề số 19: Các cơ quan quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người - Chuyền đề số 20: Các quyền con người và người tị nạn - Chuyền đề số 21: Quyền có nhà ở thích đáng - Chuyền đề số 22: Sự phân biệt đối xử với phụ nữ: Công ước và Uỷ ban - Chuyền đề số 13: Các tập tục truyền thống có hại cho sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em - Chuyền đề số 24: Các quyền của người lao động nhập cư - Chuyền đề số 25: Cưỡng bức di dời nơi ở và quyền con người - Chuyền đề số 26: Nhóm công tác về giam giữ tuỳ tiện - Chuyền đề số 27: Mười bẩy câu hỏi thường gặp về báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc - Chuyền đề số 28: Ảnh hưởng hoạt động lính đánh thuê đối với quyền tự quyết của các dân tộc - Chuyền đề số 29: Những người bảo vệ nhân quyền: bảo vệ quyền bảo vệ nhân quyền
  • Quyền Con Người-Tập Hợp Những Tài Liệu Chuyên Đề Của Liên Hợp Quốc
  • NXB Công An 2012
  • Nguyễn Đăng Dung
  • 833 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1054612
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 30, 2020

Share This Page