Quyền Tư Pháp Nội Trị Đạo (Mậu Thân 1968) - Hội Thánh, 27 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quyền Tư Pháp Nội Trị Đạo
  Mậu Thân 1968
  Hội Thánh
  27 Trang
  Nghĩ vì Ðạo có Pháp Chánh Truyền và Tân Luật làm qui chuẩn cho việc hành giáo, và đó cũng là Luật
  Ðiều để chư Tín Ðồ noi theo mới vững an Quyền Nội Trị trong Ðạo.
  Quyền hành về Tư pháp của Ðạo thuộc Hiệp Thiên Ðài nắm giữ để bảo thủ Chơn truyền Chánh giáo.
  Nghĩ vì từ năm Bính Tý (1936) Ðức Hộ Pháp đã lập thành Bộ Pháp Chánh, do Chi Pháp Hiệp Thiên Ðài
  đảm nhiệm, tức là cơ quan nắm giữ quyền hành Tư pháp trong Ðạo, dưới quyền của Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài.
  Muốn bảo toàn Thánh Thể được thanh cao và trong sạch, tức phải có phép sửa trị về mặt hữu hình, tức là cơ phàm trị để giúp cho các Chơn linh hữu tội được giảm hình phạt của Thiên Ðiều.
  Nghĩ vì Tân Luật đã ấn định thành phần Hội Công Ðồng có tánh cách đơn giản, nhứt là Chức Sắc
  Hiệp Thiên Ðài là cơ quan gìn giữ luật pháp mà không có điều khoản nào qui định trách nhiệm trong việc áp dụng hay xét xử.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page