Quyền Tư Pháp Trong Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Nguyễn Văn Quyền, 248 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-13_15-49-4.png
  Cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như bản chất của quyền tư pháp; những giá trị phổ biến, những giá trị đặc thù của quyền tư pháp; làm rõ về mặt khoa học các khái niệm quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp, các hoạt động mang tính tư pháp và bổ trợ tư pháp… Cuốn sách cũng khái quát quá trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước ta từ năm 1945 đến nay; đồng thời nêu các yêu cầu và đề xuất các giải pháp về tổ chức thực hiện quyền tư pháp trong những năm tới để cải cách tư pháp đạt được mục tiêu đã đề ra.
  • Quyền Tư Pháp Trong Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn
  • NXB Tư Pháp 2018
  • Nguyễn Văn Quyền
  • 248 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8297
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page