Quyết định 22/2006/QĐ Quyết định về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn VN về Môi Trường

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 1, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29-11-2005
  Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP 09-8-2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page