Rắn Báo Oán (NXB Tân Dân 1941) - Nguyễn Triệu Luật, 148 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by quanh.bv, Nov 12, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tôi chưa hề thấy ở tác giả tiểu thuyết lịch sử nào của nước Việt Nam mà lại canh cánh một tâm sự với những vấn đề Lê-Trịnh như Nguyễn Triệu Luật. Người đọc gần như mang cảm giác rằng hầu như toàn bộ bối cảnh các cuốn tiểu thuyết Nguyễn Triệu Luật đều gắn bó xa gần với thời đại Lê-Trịnh. Ngay cả với những bối cảnh xa (như trong Rắn báo oán) thì cũng có chút gì đó dấu ấn của bi kịch được thấu cảm từ thời đại Lê-Trịnh. Thời đại như thế nào ? Nguyễn Triệu Luật viết trong lời nói đầu Bà Chúa Chè:
  Câu chuyện Bà Chúa Chè tôi thuật đây là khởi mào vận suy của nhà Trịnh. Nhà Trịnh, theo câu nói của nhà phong thuỷ, là một họ: không vương không bá, quyền nghiêng thiên hạ; được hơn hai trăm năm, vạ xảy ngay chốn sát cạnh mình (Phi vương phi bá, quyền khuynh thiên hạ, nhị bách dư niên, tiêu tường nãi hoạ).
  • Phổ Thông Bán Nguyệt San 1941-085 - Rắn Báo Oán
  • NXB Tân Dân 1941
  • Nguyễn Triệu Luật
  • 148 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://tusachtiengviet.com/images/file/O41cgiwI1QgQAGdy/pho-thong-ban-nguyet-san.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 1, 2018

Share This Page