Sách Nghiệp Vụ Công Tác Văn Hóa Thông Tin Trong Thời Gian Trước Mắt - Nhiều Tác Giả, 71 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by nhandang123, Jul 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tháng 12 năm 1983 hội đồng bộ trường ban hành nghị quyết 159/HĐBT về công tác văn hóa thông tin trong thời gian trước mắt chỉ đạo một cách toàn diện về phương hướng nhiệm vụ và những chủ trương biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác văn hóa trong cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • Sách Nghiệp Vụ Công Tác Văn Hóa Thông Tin Trong Thời Gian Trước Mắt
  • NXB Sở Văn Hóa Thông Tin Sông Bé 1984
  • Nhiều Tác Giả
  • 71 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=48651
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page