Sách Trắng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Nam 2017 - Bộ Thông Tin Và Truyền Thông

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by AA1, Jul 7, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bước vào năm 2016 trước cơ hội của kỷ nguyên kinh tế số với tiềm năng phát triển còn rất lớn, chúng ta vẫn đang ở trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, song thách thức đặt ra với nước ta là làm sao tranh thủ phát huy tối đa và hiệu quả các tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu tận dụng tốt cơ hội và vượt qua được các thách thức, Việt Nam sẽ có khả năng thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến, sớm thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
  Cung cấp những số liệu thống kê về hiện trạng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2015 và 2016; hệ thống các cơ quan chỉ đạo, quản lý về công nghệ thông tin và truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ thông tin; an toàn thông tin; viễn thông, internet; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; bưu chính; các cơ quan, tổ chức về công nghệ thông tin - truyền thông; hợp tác quốc tế...
  • Sách Trắng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Nam 2017
  • NXB Thông Tin Và Truyền Thông 2017
  • Bộ Thông Tin Và Truyền Thông
  • 81 Trang
  • PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6197
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 7, 2021

Share This Page