Sản Phẩm Phái Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính (NXB Kinh Tế 2015) - Don M. Chance, 882 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by nhandang123, Jun 24, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn. Chương 3: Các nguyên tắc định giá quyền chọn. Chương 4: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân. Chương 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes-Merton. Chương 6: Các chiến lược quyền chọn. Chương 7: Các chiến lược quyền chọn nâng cao. Chương 8: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau. Chương 9: Các nguyên lý định giá kỳ hạn, giao sau và quyền chọn trên hợp đồng giao sau. Chương 10: Chiến lược kinh doanh chênh lệch các hợp đồng giao sau. Chương 11: Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau, chiến lược Spread và chiến lược mục tiêu. Chương 12: Hoán đổi. Chương 13: Kỳ hạn và quyền chọn lãi suất. Chương 14: Sản phẩm phái sinh cao và các chiến lược. Chương 15: Quản trị rủi ro tài chính - kỹ thuật và ứng dụng. Chương 16: Quản trị rủi ro trong một tổ chức.
  • Sản Phẩm Phái Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính
  • NXB Kinh Tế 2015
  • Don M. Chance, Robert Brooks
  • Dịch: Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Khắc Quốc Bảo
  • 882 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-34561.html
  https://drive.google.com/file/d/1A8arhiiXHhSi6SYD-eb-z1fO82ZpK_U2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 2, 2022

Share This Page