Sáu Trọng Thơ (NXB Đông Pháp 1929) - Nguyễn Kim Đính, 24 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by thinganbui, May 16, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-3-20_9-18-49.png
  Theo Trần Dũng thì truyện thơ Sáu Trọng thuộc dòng văn học dân gian phản ánh khá chân thật diện mạo xã hội và tâm lý chống đối chính quyền thực dân của giới bình dân Nam Bộ thời bấy giờ. Đề cập đến nhân vật chính, theo nhà văn Sơn Nam, thì tác giả đã đề cao Sáu Trọng như một anh hùng, nói là làm, thấy nguy hiểm vẫn không tham sanh úy tử. Chính vì cái "hào khí" ấy, mà Sáu Trọng và thầy thông Chánh (trong truyện Thơ Thầy Thông Chánh) là hai anh hùng cá nhân, được người đời nhắc nhở đến mức thực dân Pháp hoảng sợ, cấm lưu hành hai áng thơ bình dân ấy. Hai quyển thơ này đã được nhóm độc huyền nói thơ phổ biến nơi cộng cộng, người không biết chữ cũng thuộc lòng vài đoạn
  • Sáu Trọng Thơ
  • NXB Đông Pháp 1929
  • Nguyễn Kim Đính
  • 24 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/139fUooFrTiKhh73_VH_zP-YWS1radgZh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 20, 2023

Share This Page