Sĩ Tử Việt Nam Đời Xưa (NXB Lao Động 2013) - Nhật Nam, 223 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Giáo dục khoa cư cùa Việt Nam trước năm 1945 là sự phan ánh chế độ giáo dục và khoa cừ của từng thời kỳ tương ứng với những giai đoạn lịch sử nhát định trong lịch sử Việt Nam. Nội dung cuốn sách đi sâu phản tích những khía cạnh xung quanh vấn đề giáo dục, khoa cử dưới các triều đại và kéo dài đến thời Pháp thuộc. Từ việc phác họa bối cảnh chính trị - xã hội đất nước qua tùng thòi kỳ đen mục đích, nội dung, phương pháp gicìo dục, cách thức tiến hành khoa cử, chọn lựa, sử dụng nhân tài cùa các triều đại Việt Nam, những đóng góp của các sĩ phu đương thời về văn chương, học thuật, những đề nghị cải cách giáo dục và canh tân đất nước... đều là những bài học quỷ giá cho công tác giáo dục và đào tạo con người hiện nay. Cuốn .sách được nhóm tác giả khai thác nhiều nguồn tài liệu quý trong sử sách xưa, các sách chuyên khảo về giáo dục và khoa cử. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng tham khảo, sứ dụng một sổ nguồn tài liệu nước ngoài liên quan. Đông thời, tập hợp, kê thừa công trình của các nhà nghiên cứu đi trước về giáo dục, khoa cừ Việt Nam. Mặc dù đã rất co gắng nhưng cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót và hạn che, chúng tôi mong nhận được ỷ kiến đóng góp cùa bạn đọc đê cuốn sách được hoàn thiện hom.
  • Sĩ Tử Việt Nam Đời Xưa
  • NXB Lao Động 2013
  • Nhật Nam
  • 223 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81136
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 19, 2021

Share This Page