Sinh Hoạt Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Ở Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay (NXB Chính Trị 2019) - Ngô Hữu Thảo

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-17_20-56-42.png
  Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo, với 15 tôn giáo, cả nội sinh và ngoại sinh, đã được Nhà nước công nhận, cùng với hàng chục hình thức tín ngưỡng khác nhau. Tôn giáo, tín ngưỡng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt và không ngừng xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở tôn trọng tự do, tín ngưỡng của Nhân dân, tạo điều kiện phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật và đồng bào các tôn giáo xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo; đồng thời chống việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng làm tổn hại đến lợi ích của dân tộc. Công tác tôn giáo ở cơ sở xã, phường, thị trấn đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống và đã đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác tôn giáo ở cơ sở còn những hạn chế, bất cập, thậm chí có hiện tượng tín ngưỡng
  • Sinh Hoạt Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Ở Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2019
  • Ngô Hữu Thảo
  • 139 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/4639CC0E32D19E5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2021

Share This Page