Sinh Học 11 (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Thành Đạt, 206 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 11' started by admin, Mar 22, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng
  A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
  Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
  Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
  Bài 3. Thoát hơi nước
  Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
  Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
  Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
  Bài 7. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
  Bài 8. Quang hợp ở thực vật
  Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật
  Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
  Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
  Bài 12. Hô hấp ở thực vật
  Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
  Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
  B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
  Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
  Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo)
  Bài 17. Hô hấp ở động vật
  Bài 18. Tuần hoàn máu
  Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo)
  Bài 20. Cân bằng nội môi
  Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
  Bài 22. Ôn tập chương I​
  CHƯƠNG II. Cảm ứng
  A. Cảm ứng ở thực vật
  Bài 23. Hướng động
  Bài 24. Ứng động
  Bài 25. Thực hành: Hướng động
  B. Cảm ứng ở động vật
  Bài 26. Cảm ứng ở động vật
  Bài 27. Cảm ứng ở động vật tiếp theo
  Bài 28. Điện thế nghỉ
  Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
  Bài 30. Truyền tin qua xináp
  Bài 31. Tập tính của động vật
  Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)
  Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật​
  CHƯƠNG III. Sinh trưởng và phát triển
  A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
  Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
  Bài 35. Hoocmôn thực vật
  Bài 36, Phát triển ở thực vật có hoa
  B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
  Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
  Bài 38, Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
  Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
  Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật​
  CHƯƠNG IV. Sinh sản
  A. Sinh sản ở thực vật
  Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật
  Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật
  Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
  B. Sinh sản ở động vật
  Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
  Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật
  Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
  Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
  Bài 48. Ôn tập chương II, III và IV

  Download Link:
  eBook có trong tuyển tập DVD Lớp 10-11-12-LTĐH
  http://www.mediafire.com/?yhtxoqw1ah8ryqz

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page