Sinh Tồn Cạnh Tranh (NXB Tiếng Dân 1929) - Ngộ Nhân, 52 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 4, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-4_11-27-31.png
  Về vấn-đề sinh-vật sáng-tạo những các thánh kinh như kinh Vedas (Ấn-độ), kinh Bible (Cơ-đốc), đã toan giải-quyết bằng cách thần-bí. Nhưng dù các thuyết chủ-trường khác nhau thế nào, ta cũng có thể tóm lại làm hai hạng : Theo thuyết thứ nhất thì những sinh-vật đều do một cái hình-thức chung đầu tiên, rồi đời này sinh lại đời sau, giống này hóa ra giống khác, cứ thế mà sinh mãi ra. Theo thuyết thứ hai thì mỗi loài sinh-vật là do một bậc thần-linh hoặc một sức siêu-tự-nhiên nào sinh ra nhất định. Cũng có khi hai thuyết ấy dung hợp với nhau, thành một thuyết chung, nhưng thường thường thì phần siêu-tự-nhiên vẫn chiếm ưu-thế.
  • Sinh Tồn Cạnh Tranh
  • NXB Tiếng Dân 1929
  • Ngộ Nhân
  • 52 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/C99AA21A46DF179
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 15, 2022

Share This Page