Slide Bài Giảng Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Trần Minh Châu, 518 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, May 12, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  - Nội dung chính
  • Mã máy, Hợp ngữ, và ngôn ngữ bậc cao
  • Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • Lịch sử C và C++
  • Hệ thống và môi trường lập trình C++
  • Giới thiệu về C++
  + ví dụ về chương trình C++ đơn giản
  + khái niệm biến
  + vào ra dữ liệu
  + các phép toán số học
  + ra quyết định - các phép toán quan hệ
  - Mục lục
  1. Giới thiệu lập trình, ngôn ngữ lập trình, và ngôn ngữ C++
  2. Các phép toán, kiểu dữ liệu cơ bản, các cấu trúc điều khiển
  3. Chương trình con
  4. Mảng
  5. Con trỏ và xâu ký tự
  6. Cấu trúc dữ liệu trừu tượng
  7. Các dòng ra/vào (Input/Output Stream), file dữ liệu (File Processing)
  8. So sánh C và C++
  9. Các chủ đề mở rộng
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Link download
  http://mediafire.com/download/ybwx0jci5d4efuv
  https://drive.google.com/file/d/1jUV2RdSBcQNIrdynKLtxYhYE7ZXAGHES
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 5, 2022

Share This Page