Sơ Giải Hội Yến Diêu Trì Cung (Mậu Ngọ 1978) - Giải Tâm, 84 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sơ Giải Hội Yến Diêu Trì Cung
  Mậu Ngọ 1978
  Giải Tâm
  84 Trang
  Hằng năm Hội Thánh tổ chức lễ Rằm tháng 8 rất long trọng, đó là lễ chánh trong nền Đại Đạo gọi là Hội Yến Diêu Trì. Nhưng sự diễn tiến từ đầu đến cuối ít người hiểu tường tận. Kẽ hiểu việc nầy không hiểu việc khác, nhứt là chư tín đồ và Bàn Trị Sự ở các tỉnh xa xăm về thấy lễ long trọng thì mừng cho nền Đạo được sung mãng mà ít người hiểu bắt đầu làm gì? Lễ chánh ra sao? Cuối cùng công dụng của nó như thế nào? mà phải tổ chức rình rang tốn kém.
  Lễ Hội Yến Diêu Trì là lễ đoạt Đạo tại thế của Phật Mẫu trải trước mắt thiên hạ để nhơn sanh thấy rõ cơ quan siêu thoát, không phải huyễn hoặc mơ hồ, xa vời khôn với, mà nó thực tế, thấy được, sờ được, nghe được, nhận thức được bằng ngũ giác quan sẵn có của mỗi người.
  Nếu ta kém đức tin không rõ được cơ mầu nhiệm ấy thì thật là uổng một kiếp sanh ngồi trong lòng của Chí Tôn mà không biết tu có đắc Đạo không? Vào Đạo có ích lợi gì? thì thật không gì vô phước cho ta vậy.
  Trải qua 54 năm nền Đại Đạo đã đem biết bao nhiêu bật Nguyên Nhân trở về cõi Hằng Sống nhờ công của Phật Mẫu dang tay ôm ấp con cái của Người. Chúng ta thấy có phận sự giúp tay cho Người độ rỗi thêm nữa hầu dẫn dắt 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị, sau điều độ cả thảy bực hóa nhân và quĩ nhân trên địa cầu 68 nầy được giác ngộ, cải ác tùng lương, cải tà qui chánh thì công quả chúng ta không phải nhỏ, mà có lẽ cũng là điều làm vừa lòng Đức Chí Tôn hơn hết nơi cửa Thiên Cung đó vậy.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page