Sơ Học Nam Sử Lớp Sơ Đẳng (NXB Mỹ Thắng 1932) - Vũ Như Lâm, 72 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Quyển Sơ Học Nam Sử Lớp Sơ Đẳng này soạn theo chương trình mới năm 1930 chú trọng vào cận kim thời đại. Chúng tôi đem lịch sử nước nhà chia làm 33 bài học, có ý soạn các bài sao cho được tiện dụng ở các trường sơ đẳng và những trường tiểu học kiêm bị mà hai lớp sơ đẳng và dự bị học chung một bài Nam sử. Bởi vậy nên bài toát yếu nào cũng chia ra làm hai đoạn: đoạn trên có thể dùng riêng cho lớp dự bị học mà không thiếu đại ý trong đầu bài, đoạn dưới là nói rộng thêm ra chỉ lớp sơ đẳng mới học đến mà thôi.
  • Sơ Học Nam Sử Lớp Sơ Đẳng
  • NXB Mỹ Thắng 1932
  • Vũ Như Lâm, Phạm Văn Kim
  • 72 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/2B48766BAB2333B
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Jul 19, 2021

Share This Page