Sơ Khai Trời Đất (NXB Xưa Nay 1928) - Hồng Minh, 24 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Feb 22, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-22_11-44-47.png
  Thưa đồng bào cùng Đồng-loại, tôi vì mối cảm tình sầu thế! trọn 10 năm đem tâm-huyết khảo cứu về Thiên-cơ. Cuộc sơ-khai là thế nào ? mà thế-gian bây giờ nhiều đều sanh-biến lấy làm bí-hiễm, nào đạo trời kinh-phật, nào bề tiến-hóa văn minh, bên bổ cứu hình-thễ, bên thì tinh-thần, sữa răng đều DỮ bão làm LÀNH. Duyên sao càng tăng-tiếng cải bề sửa cãi, lại thế-gian càng sắc rối ? nguyễn-do chỗ nào mà ra như thế ?
  • Sơ Khai Trời Đất
  • NXB Xưa Nay 1928
  • Hồng Minh
  • 24 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/003D8495E67B070
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page