Số Liệu Thống Kê Việt Nam Thế Kỷ XX Tập 1 (NXB Thống Kê 2004) - Cát Văn Thành, 1146 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by nhandang123, May 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-4-6_22-39-5.png
  Quyển thứ nhất: số liệu thống kê Việt Nam 1901 -1975 với gần 1150 trang, bao gồm 3 phần: Phần 1: Số liệu thống kê Việt Nam 1901 -1954 với gần 220 trang; Phần 2: số liệu thống kê miên Bắc 1955 -1975 với gần 480 trang; Phần 3: số liệu thống kê miên Nam 1955 -1975 với gần 450 trang. Những sô" liệu thõng kê trong quyển thứ nhâ"t này tạo thành một hệ thông tư liệu quý, được thu thập trên phạm vi cả nước với dây thòi gian liên tục từ đầu thê ký XX đến ngày đâ"t nước hoàn toàn độc lập, thông nhâ"t vào năm 1975, trong đó có nhiều tư liệu thống kê lẩn đầu tiên được công bố. Đây không đơn thuần là sự sao chép, trái lại là một công việc trải qua quá trình SƯU tầm, tra cứu, xử lý và biên soạn rất công phu của cả một tàp thể những chuyên gia thống kê giàu kinh nghiệm.
  • Số Liệu Thống Kê Việt Nam Thế Kỷ XX Tập 1
  • NXB Thống Kê 2004
  • Cát Văn Thành
  • 1146 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1yx5yqlNvFwsuYiarbmUFnqzp_gnm-eMa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 6, 2023

Share This Page