Sơ Lược Lịch Sử Đảng Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam Tỉnh Hà Sơn Bình (NXB Hà Sơn Bình 1979) - Hữu Thụ

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-20_19-4-41.png
  Việc tiển hành nghiên cứu biên soạn được cấp uy quan tâm chỉ đạo, một sỗ ban ngành cộng lác, giúp đỡ nhtr fían tuyên huấn. Bộ chỉ huy quâri sự, Ty giáo dục, Phùnçf lưu trữ Tỉnh ủy..., dược nhữu càn bộ và quân chủng cách mạng đóng góp nhiệt tinh. Đây là một cố găng chung, là két quả cảa một công trinh tập tỉiề dưới sự lãnh đạo irực tỉẽp cua Ban thường vụ Tỉnh ùy. Đề chào mừng Đại hội Đảng bộ tinh lăn thứ hai và phục vụ những ngày lẻ lớn trong năm 1980, được sự đồng ý của Dan thường vụ Tinh ùy♦ Ban nghiên cảu lịch sử Đảng xuăt bân cuỗn a Sơ tược lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam lính Hà Sơn Bình^mong giúp cán bộ, đảng viền và nhân dân các dân tộc trong tinh hiầu được khải quảtqaả trinh đău Ịranh cách mạng kiên cường của Đáng bộ và nhân dân
  • Sơ Lược Lịch Sử Đảng Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam Tỉnh Hà Sơn Bình
  • NXB Hà Sơn Bình 1979
  • Nguyễn Hữu Thụ
  • 268 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=4319
  https://drive.google.com/file/d/1-VjvrFITpj9XHIOaAEfTiv3Y-7HWVzT2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 16, 2022

Share This Page