Sơ Lược Tiểu Sử 19 Vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài (Quý Hợi 1983) - Quang Minh, 138 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sơ Lược Tiểu Sử 19 Vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài
  Quý Hợi 1983
  Quang Minh
  138 Trang
  Viết lại đọan sử này chúng tôi có hoài bảo tưởng niệm những bạn đồng khóa với chúng tôi đã chung lưng xây cật vun bồi nền Đạo, nói chung và cửa Hiệp Thiên nói riêng, đã không may phải vắn số, hoặc vì tận tụy với phận sự mà bỏ mình, hoặc vì số kiếp chỉ có bấy nhiêu thôi…. để hậu tấn hình dung được cái vai trò của Bộ Pháp Chánh cấu tạo như thế nào. Đến một ngày kia được vinh quang xán lạn thì công khó của các anh em ấy không bị xóa nhòa theo thời gian mà chìm lặng trong quên lãng.
  Trước, chúng tôi đã có Luật Sự Ngưu, Sĩ Tải Linh, Sĩ Tải Đại, Truyền Trạng Chức đã qui vị nhưng vì chúng tôi không rõ đích xác lai lịch nên xin miễn đề cập. Chúng tôi chỉ kể những bạn đồng khóa 1947 (Đinh Hợi) đã về với Chí Tôn trước từ người thứ nhất đến dài dài về sau, đây là nhận định cá nhân của chúng tôi xin sẵn sàng tiếp nhận và đa tạ.
  Trước khi vào đề chúng tôi xin sơ lược cơ cấu tổ chức của Bộ Pháp Chánh do Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa làm Chưởng Quản và do sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Hộ Pháp, Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài. Lúc đó, Ngài Khai Pháp hành sự như Đầu Phòng Văn của Hộ Pháp và Chức Sắc tiểu cấp của Hiệp Thiên Đài là nhân viên.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page