Sơ Lược Tiểu Sử Đức Khổng Tử (Ấn Bản 2014) - Nguyễn Văn Hồng, 34 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Khổng Tử
  Ấn Bản 2014
  Nguyễn Văn Hồng
  34 Trang
  Đức Khổng Tử tên là Khâu, tự là Trọng Ni, sanh ngày 27 tháng 8 âm lịch năm Canh Tuất (551 trước Tây lịch), đời vua Châu Linh Vương năm thứ 21 nhà Châu, tương ứng với đời vua Lỗ Tương Công năm thứ 22, tại làng Xương Bình, huyện Khúc Phụ, nước Lỗ, bây giờ là Tỉnh Sơn Đông nước Trung Hoa.
  Đức Khổng Tử là dòng dõi của Vi Tử Khải và Vi Tử Diễn, hai người nầy là anh ruột của vua Trụ, con của vua
  Đế Ất nhà Thương (cũng còn gọi là nhà Ân).Sau khi Châu Võ Vương diệt vua Trụ, mở ra nhà
  Châu, Ông Châu Công Đán cho Vi Tử Khải làm vua nước Tống, gọi là Tống Công, để trông nom việc tế tự các vua nhà Thương. Vi Tử Khải mất, em là Vi Tử Diễn lên thay.
  Cháu 13 đời của Vi Tử Diễn là Thúc Lương Ngột, làm quan Đại phu nước Lỗ, là thân phụ của Đức Khổng Tử.
  Ngài lấy họ Khổng, bởi vì Thúc Lương Ngột là dòng dõi của Khổng Phùng Thúc, biệt lập ra họ Khổng kể từ
  Khổng Phụ Gia, sau 5 đời Công Khanh thế tập ở nước Tống.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page