Sơ Lược Tiểu Sử Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại (Bính Dần 1986) - Quang Minh, 86 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sơ Lược Tiểu Sử Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại
  Bính Dần 1986
  Quang Minh
  86 Trang
  Về phần lý lịch chúng tôi sẽ thêm vào đây y theo lý lịch của ông đã khai với chính quyền hiện hữu(1983) có lẽ tạm đầy đủ. Chúng tôi chỉ chú ý về những đặc điểm của cuộc đời ông về phần hành Đạo và về phần tham gia với các chế độ ngoài đời.
  Theo lời ông thuật thì thuở nhỏ ông ở làng Hòa An, Cao Lãnh, ông được ông thân của cụ Hồ là Phó Bản Huy nhận làm con nuôi.Ông thân của ông Thoại gặp Đạo sớm nên ông được trui rèn tâm đức, chay lạc, kinh kệ từ ấu thơ.
  Ngày 13–8 Giáp Tý (1984) cúng thời Mẹo (cúng sáng) ông Thoại nói khi đọc đến bài Đại La thì thấy một ánh sáng từ nơi bực Phối Sư bên nữ phái chiếu sáng như đèn manchon. Ánh sáng ấy vẫn tồn tại cho đến khi bài Quế Hương thì dứt. Ông muốn kêu tôi xem điềm lạ, nhưng tưởng rằng tôi cũng thấy như ông nên ông không kêu. Nhưng sự thật chỉ có mình ông thấy cả đàn cúng không ai thấy cả.
  Tin nầy làm cho toàn Đạo phấn khởi vì Chí Tôn đã báo hiệu một điềm lành. Có thể suy luận rằng “Thầy còn đây, các con hãy vững đức tin, bền chí chịu đựng cho qua cơn khảo đảo”.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page