Sổ Tay Cán Bộ Đoàn Cơ Sở (NXB Chính Trị 2012) - Lê Văn Cầu, 212 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Học Sinh' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-4_1-24-33.png
  Sau hơn 25 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa VII), tình hình thanh niên và công tác thanh niên đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là xây dựng một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, có tri thức, sức khỏe và tư duy phát triển năng động; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm, có ý chí vươn lên, mong muốn được cống hiến và trưởng thành, làm giàu chính đáng, góp phần đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, trong thanh niên và phong trào thanh niên vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót và khuyết điểm. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, thanh niên nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn, lực lượng nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có một ý nghĩa quan trọng và mang tính cấp thiết.
  • Sổ Tay Cán Bộ Đoàn Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2012
  • Lê Văn Cầu
  • 212 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/9BECCE3BF846651
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 4, 2021

Share This Page