Sổ Tay Công Tác Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - Trần Thanh Mẫn

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_11-15-52.png
  Điều 9 của Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, với nền dân chủ ngày càng phát triển thì vai trò của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được mở rộng. Đặc biệt, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Theo đó, giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ, tính xây dựng và tính khoa học.
  • Sổ Tay Công Tác Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2018
  • Trần Thanh Mẫn
  • 180 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/6C9B0C5564503DD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page