Sổ Tay Công Tác Văn Phòng Cấp Ủy Địa Phương, Cơ Sở (NXB Chính Trị 2020) - Đỗ Quốc Toán, 196 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-18_23-27-17.png
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”. Ở địa phương, cơ sở, văn phòng cấp ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực cấp ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác tốt, nhạy bén, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác...
  • Sổ Tay Công Tác Văn Phòng Cấp Ủy Địa Phương, Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2020
  • Đỗ Quốc Toán
  • 196 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/70EE72A3C35FAC2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2021

Share This Page