Sổ Tay Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-7-28_1-57-6.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, về nhân cách con người, hàm chứa nhiều giá trị văn hóa cốt lõi... Quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước từ ngày có Đảng càng khẳng định vị trí, vai trò tư tưởng của Người đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục và nâng cao đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, tư tưởng, văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
  • Sổ Tay Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2019
  • Nhiều Tác Giả
  • 210 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/33BA698D74A11FA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 28, 2021

Share This Page