Sổ Tay Hướng Dẫn Phát Triển Cộng Đồng (NXB Thanh Niên 2016) - Lê Văn An, 124 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by cv9tt4, Jun 18, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  [​IMG]
  Phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân để phát triển nông nghiệp, nông thôn được Chính phủ Việt Nam rất quan tâm, đã thực hiện và đang tiếp tục triển khai trên phạm vi cả nước ở cả hai Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020 là “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” và “Chương trình Giảm nghèo bền vững”. Những sáng kiến đổi mới công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, phát triển sinh kế có sự tham gia người dân bước đầu đã mang lại kết quả. Đã xuất hiện các kinh nghiệm hay, bài học quý về phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân.
  • Sổ Tay Hướng Dẫn Phát Triển Cộng Đồng
  • NXB Thanh Niên 2016
  • Lê Văn An
  • 124 Trang
  • PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7468
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 18, 2021

Share This Page