Sổ Tay Hướng Dẫn Thực Hành Công Tác Xã Hội (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nguyễn Thị Kim Hoa

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by nhandang123, Apr 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-21_14-41-21.png
  Ở nhiều quốc gia trên thế giới, Công tác xã hóội dã là một ngành, nghề được đào tạo từ rất nhhiềt năm trước. Đối với Việt Nam, Công tác xã hóội vẫn còn là một ngành đào tạo mới mẻ và đdang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chhưcng trình. Song song với hoạt động học tập trcrên ịiảng đường và nghiên cứu khoa học thì thhực lành, thực tập chuyên ngành là hoạt động kkhôrtỊ thể thiếu, đặc biệt với đặc thù ngành CCông tác xã hội. "hực hành Công tác xã hội là quá trình sinh vriên iếp xúc, làm việc với các thân chủ (những nggườ, nhóm người hoặc cộng đổng có vân đề) trrong đó sử dụng các phương pháp và kỹ năng cHiuyén môn. Như vậy, việc hướng dẫn sinh viên véề ptưang pháp và kỹ năng khi xuống địa bàn tìhhực lành, thực tập là rất quan trọng. Bên cạnh đió, để sinh viên hiểu rõ hơn về cách thức áp dỉụng kiến thức vào can thiệp thực tế, cần có nlhừn; trường hợp thực tế minh họa.
  • Sổ Tay Hướng Dẫn Thực Hành Công Tác Xã Hội
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Nguyễn Thị Kim Hoa
  • 163 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/116179
  https://drive.google.com/file/d/1CaVmwPOnVyNxC_4XDsGUXUlQSstCcTIt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 21, 2022

Share This Page