Sổ Tay Hướng Dẫn Tiêu Chuẩn Vườn Ươm Và Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Ăn Quả Miền Nam - Nguyễn Minh Châu

Discussion in 'Cây Ăn Quả' started by quanh.bv, Feb 26, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần 1 : Hướng dẫn xây dựng vườn ươm
  Chương 1 : Cấu trúc vườn ươm cây giống cây có múi
  Chương 2 : Cấu trúc vườn ươm cây giống một số cây ăn quả ở miền Nam
  Chương 3 : Cấu trúc vườn ươm cây giống dứa
  Phần 2 : Kỹ thuật sản xuất cây giống cây ăn quả
  Chương 1 : Kỹ thuật sản xuất cây giống cây có múi xác nhận
  Chương 2 : Kỹ thuật nhân giống một số cây ăn quả
  Tài liệu tham khảo
  Chương 3 : Dịch hại trên vườn ươm giống cây ăn quả
  Tài liệu tham khảo
  Phòng chống các bệnh virus trong vườn ươm
  Tài liệu tham khảo
  Phần 3 : Tiêu chuẩn giống cây ăn quả
  Chương 1 : Tiêu chuẩn cây giống cây ăn quả cấp ngành
  Chương 2 : Tiêu chuẩn cây giống cây có múi cấp cơ sở
  Danh mục giống cây trồng được khu vực hóa trong sản xuất
  • Sổ Tay Hướng Dẫn Tiêu Chuẩn Vườn Ươm Và Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Ăn Quả Miền Nam
  • Nguyễn Minh Châu, Lê Thị Thu Hồng
  • NXB Nông Nghiệp 2003
  • Số trang: 182
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
  Link Download
  http://thuvienso.thuvientphcm.gov.vn/xem-chi-tiet-tai-lieu/e-122-234-4-ECA-0-0.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 25, 2020

Share This Page