Sổ Tay Hướng Dẫn Tuổi Trẻ Chung Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Anh Tuấn

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-6_18-25-25.png
  Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ở nước ta hiện nay vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn là mối quan tâm hàng đầu, có vai trò quyết định đối với việc ổn định kinh tế - xã hội đất nước. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã nêu một cách toàn diện quan điểm của Đảng ta về xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực, để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn không phải chỉ là nhiệm vụ của nông dân ở khu vực nông thôn mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
  • Sổ Tay Hướng Dẫn Tuổi Trẻ Chung Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới
  • NXB Chính Trị 2014
  • Nguyễn Anh Tuấn
  • 104 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/E72A7A3DEC0B47F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 6, 2021

Share This Page